Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ψευδοϊσιδώρειες Διατάξεις

15 bytes αφαιρέθηκαν, 22:35, 28 Ιουνίου 2009
μ
Ονομασία
==Ονομασία==
Η κατάρτιση των διατάξεων αυτών αποδόθηκε στον Ισπανό Ισίδωρο τον Μερκάτορα <ref>Βλ. σχετικά: "Ψευδο-Ισιδώρειοι Διατάξεις", Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (ΘΗΕ), τόμ. 12, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1968, στ. 482.</ref>. Το όνομα "Ισιδώρειες" αυτό προέκυψε από την ένωση των ονομάτων δύο συγγραφέων, του Ισιδώρου της Σεβίλλης και του συγγραφέα μεταφράσεων εκκλησιαστικών αποφάσεων Μάριου Μερκάτορα <ref>Β. Στεφανίδου, Εκ. Ιστορία, Αθήναι 1959, σ.299</ref>. Με το όνομα του Ισιδώρου της Σεβίλλης (560-636) υπήρχε παλαιότερη συλλογή γνήσιων κανόνων και παπικών διατάξεων. Στη συλλογή εκείνη στα μέσα του ενάτου μ.Χ. αιώνα αναμίχθηκαν τα αληθινά με 94 ψεύτικα δεκρετάλια, ώστε να ενισχυθεί η παπική εξουσία έναντι των αυτοκρατόρων και των ηγετών των άλλων εκκλησιών. Για τον λόγο αυτό αναφέρεται από τον ιστορικό Β. Στεφανίδη, ότι «Ουδεμία άλλη νοθεία εν τη παγκοσμίω ιστορία συνετελέσθη μετά τόσης τέχνης και ουδεμία άλλη είχε τόσο μεγάλα αποτελέσματα» <ref>Στο ίδιο.</ref>.
==Περιεχόμενο==
interwiki, renameuser, Διαχειριστές
279
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης