Αλλαγές

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Τατιανός ο Σύρος

2 bytes προστέθηκαν, 20:17, 30 Νοεμβρίου 2008
μ
Ο βίος του
==Ο βίος του==
Ο Τατιανός γεννήθηκε στη περιοχή της ''Συρίας''<ref>Προς Έλληνας, 42</ref><ref>Κλήμη Αλεξανδρείας, Στρωματείς 3, 12, 81</ref> το β΄ αιώνα και περί τον 120<ref>Π. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, Τόμος Β΄, σελίδα σελίδα 600</ref>. Προερχόταν συγκεκριμένα από την περιοχή της ''Ασσυρίας'', δηλαδή την περιοχή που την εποχή εκείνη περικλείετο μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη. Η οικογένειά του ήταν εθνικοί και ο ίδιος αρχικά ακολούθησε τον εθνισμό και μετείχε των ελληνικών γραμμάτων και παιδείας. Ο ίδιος επίσης μας αναφέρει πως προ της μεταστροφής του στο χριστιανισμό, διήγαγε ταξίδια ώστε να δει ειδωλολατρικά αναθήματα, να μελετήσει θρησκευτικές εκδηλώσει εκδηλώσεις και να μυηθεί στα μυστήρια των ανατολικών θρησκειών<ref>Προς Έλληνας, 29</ref>. Έτσι περιήλθε από πολλές περιοχές και τελικά εγκαταστάθηκε στη Ρώμη<ref>ο.π. 1 και 35</ref>, έχοντας φήμη φιλοσόφου και συγγραφέως<ref>Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία 4, 16</ref>. Στη Ρώμη μεταστράφηκε στο χριστιανισμό αφού οι θρησκευτικές ανησυχίες του δεν είχαν ικανοποιηθεί, ενώ η γνωριμία του με τα ευαγγέλια ήταν ιδιαίτερα σημαντική αφού εκεί βρήκε ''"γραφάς τινάς βαρβαρικάς"'' οι οποίες ήταν συντεταγμένες κατά τρόπο ανεπιτήδευτον και περιείχαν εξαίσια ηθικά παραγγέλματα και θαυμάσιες προφητικές επαγγελίες<ref>Προς Έλληνες 29 και 35</ref>. Στη Ρώμη άλλωστε μαθήτευσε και στη σχολή του Ιουστίνου<ref>Ειρηναίου, Έλεγχος 1, 28, 1</ref><ref>Ευσεβίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, 4, 29</ref>, που όμως μετά το διωγμό του και το θάνατό του από τη σκευωρία του φιλοσόφου ''Κρήσκεντα'', περί το 165, φέρεται υπό του Ειρηναίου να άνοιξε και αυτός δική του σχολή. Σε αυτό το διάστημα διαφοροποιήθηκε και από το δάσκαλό του σε θέματα θεολογίας, όπως μας λέγει επίσης ο Ειρηναίος<ref>Έλεγχος 1, 28, 1</ref>. Από μερικούς θεολόγους εγείρονται και κάποιες αντιρρήσεις<ref>Παν. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογια, σελίδα 601</ref> περί δικού του διδασκαλείου, υπό την έννοια ότι η έννοια διδασκαλείο που αναφέρει ο Ειρηναίος, μπορεί να σημαίνει και ιδιαίτερο θεολογικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία επ αυτού είναι η διαφοροποίηση του Τατιανού σε σχέση με τη διδαχή του Ιουστίνου. Την ίδια εποχή φαίνεται πως ο Κρήσκεντας απείλησε και τον ίδιο με διωγμό και μετ' ολίγου αναχώρησε από τη Ρώμη<ref>Τατιανός, Προς Έλληνας 19</ref>.
Μετά τη φυγή του από τη Ρώμη έκανε περιοδεία σε διάφορες περιοχές της Ανατολής όπως τη Συρία, τη Μεσοποταμία, την Κιλικία, την Πισιδία εγκατοικούμενος τελικά σε πόλη της Μεσοποταμίας, άγνωστη προς εμάς. Κατά τον Επιφάνειο εγκαταστάθηκε εκεί κατά το 12ο έτος της βασιλείας του Αντωνίνου του Ευσεβούς<ref>Επιφάνιος, Πάναριον, 46</ref>, αλλά αυτό πρόκειται για παρανόηση, καθώς τα χρονολογικά δεδομένα δε μπορούν να επαληθευτούν. Προφανώς το λάθος προήλθε από το ότι και ο ''Μάρκος Αυρήλιος'' είχε εκ των ονομάτων του και το Αντωνίνος. Έτσι αν τοποθετήσουμε την ημερομηνία αυτή, περί της βασιλείας του Μάρκου Αυρηλίου, ήτοι το 173, τότε έχουμε συμφωνία με την μαρτυρία του Ευσεβίου. Στην περιοχή αυτή ο Τατιανός ασπάστηκε τον ''εγκρατιτισμό'', μία μορφή χριστιανικού γνωστικισμού της οποίας διετέλεσε ηγέτης. Ως εγκρατίτης απέρριπτε το γάμο, κάθε κοσμική απόλαυση, τη βρώση κρέατος και την πόση οίνου ακόμα και στη [[Θεία Ευχαριστία]]<ref>Στυλ. Παπαδόπουλος, Πατρολογία, Τόμος Α΄, σελίδα 288</ref>. Το τέλος του παραμένει άγνωστό<ref>Παν. Χρήστου, Ελληνικη Πατρολογία, σελίδα 602</ref>.
12.398
επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης