Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:5 Φεβρουάριος

Μάρτυρος Αγαθής της παρθένου (†251). Νεομάρτυρος Αντωνίου του Αθηναίου (†1774). Πολύευκτου πατριάρχου Κων/πόλεως (†570) και Θεοδοσίου, του εν Σκοπέλω.