Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:25 Μάρτιος

Ο Ευαγγελισμός της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας · Πελαγίας και Θεοδοσίας · Οσίου Σεννουφίου του «σημειοφόρου»