Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:22 Δεκέμβριος

Οσίας Αναστασίας της φαρμακολυτρίας της εν Θεσσαλονίκη (†304). Μαρτύρων Θεοδότης και Χρυσογόνου «του θεοσεβεστάτου διδασκάλου» (†304) και Ζωίλου.