Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:15 Ιανουάριος

Μαρτύρων Ελένης, Ελπιδίου, Δάνακτος και Πανσοφίου. Οσίων Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του «Καλυβίτου». Γερασίμου Παλλαδά, πατριάρχου Αλεξανδρείας.