Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:13 Ιουνίου

Μαρτύρων Ακυλίνης(†239), Θεοδώρου και ετέρων Μυρίων. Οσίων Αντιπάτρου επισκόπου Βόστρων. Άννης και του υιού αυτής Ιωάννου, Ιακώβου, του εξ απάτης τον διάβολον προσκυνήσαντος.