Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:12 Ιανουάριος

Μαρτύρων Τατιανής (†226), Ευθασίας, Μερτίου, Πέτρου του Αβεσαλαμίτου, Αθανασίου, του ομολογητού. Οσίων Ηλιού του θαυματουργού, του εν τω «Παραδείσω» και Αλεξάνδρου.