Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 6

Πρέπει ο άνθρωπος να ικετεύσει προς τον Χριστό [...] αμέσως μετά την πτώση και τότε ο αγωνιζόμενος θα βλάψει τον εχθρό και τον διώκτη του (διάβολο) προσκυνώντας το όνομα του Ιησού Χριστού, σα να ήταν χώμα που το σκόρπισε ο αέρας ή καπνός της φαντασίας του.