Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Φεβρουάριος 2

Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, αλλά τρόπον τινά κτίστης και δημιουργός του κακού κατέστη ο άνθρωπος.