Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 9

Μεγίστη δε αρετών η πίστις. Εικότως ουν είρηται παρά τω Σολωμόντι: Σοφία εν στόματι πιστών