Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 30

Οι των μικρών υπερορώντες παθών αμαρτημάτων, τα μείζονα επεισάγουσι.