Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 15

Φανεράς ούσης της Θείας Προνοίας εκ τε της όψεως των ορωμένων πάντων τεχνικών και σοφών ποιημάτων, και των μεν τάξει γινομένων, των δε τάξει φανερουμένων.