Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Σεπτεμβρίου 1

Ταπεινώθητι αληθινώς, ου μόνο ενώπιον του Θεού, αλλά και των ανθρώπων.