Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Οκτωβρίου 22

Κάθε ένας που βαπτίστηκε κατά τον ορθόδοξο τρόπο έλαβε μυστικώς το πλήρωμα της χάριτος. Όμως συνειδητοποιεί την ύπαρξη αυτή της χάριτος μόνο στο βαθμό που ο ίδιος ενεργητικά τηρεί τις εντολές.