Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 3

Από όλους τους πονηρούς λογισμούς ο πλουσιότερος σε υλικό είναι αυτός της κενοδοξίας, διότι αυτή μπορεί να βρεθεί σχεδόν παντού. Όπως ένας πανούργος προδότης σε μία πόλη, αυτή ανοίγει τις πύλες σε όλους τους δαίμονες.