Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 19

Ο δαίμων της πορνείας πολλές φορές ηγεμόνας του μυαλού γίνεται, σκοτίζοντας το νου των ανθρώπων, προετοιμάζοντας και παρασκευάζοντας πράγματα γι αυτούς, που μόνο άφρονες δύναται να εργάζονται.