Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 14

Ζητήσατε δικαιοσύνην, ζητήσατε ταπεινοφροσύνην, ίσως δυνηθήτε ν' αποκρυβήτε κατά την ημέραν της οργής του Κυρίου.