Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Νοέμβριος 12

Αγάπησον τους πιστούς, ίνα δι' αυτών ελεηθής. Πόθησον τους αγίους, ίνα ο ζήλος αυτών καταφάγη σε.