Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μαΐου 19

Η ακριβής γνώση των λόγων του Πνεύματος φανερώνεται μόνο σε όσους είναι άξιοι του Πνεύματος, οι οποίοι...με την πολλή επιμέλεια των αρετών καθάρισαν το νου τους από την καπνιά των παθών