Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μαΐου 15

Πραότης σημαίνει να παραμένη ακίνητη και ατάραχη η ψυχή, τόσο στις ατιμίες όσο και στους επαίνους