Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Μάρτιος 19

Τόσο πιο μεγάλη είναι η αγαλλίαση της ψυχής για μια καλή πράξη, όσο περισσότερο υποφέραμε για να κάνουμε αυτή την πράξη