Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιουνίου 19

Η νήψη, η καρδιακή προσοχή, η ιδιότητα της κρίσης και της διάκρισης των πνευματικών πραγμάτων, χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη ύπαρξη και την ακεραιότητά της.