Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 8

Πρωταρχικός στόχος της εγκράτειας είναι η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στα πάθη του, να τα κατακτήσει, να τα υποτάξει και να τα χαλιναγωγήσει και να μην κυριαρχούν αυτά επ αυτού.