Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 3

Η αρετή της εγκράτειας συνίσταται στην κυριαρχία επί του επιθυμητικού που χαρακτηρίζεται από αναστολή των σαρκικών, εμπαθών, αισθητών επιθυμιών κατά πρώτο λόγο και από την αντίστοιχη αποχή από τις ηδονές που συνδέονται με αυτές.