Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 29

Με τη συναίνεση στους λογισμούς γεννώνται και διαιωνίζονται τα πάθη και οι δαίμονες κατακτούν την ψυχή ή συνεχίζουν να παραμένουν σε αυτή. Αντίθετα με την άρνηση των λογισμών ο άνθρωπος δύναται με τη βοήθεια του Θεού να απελευθερωθεί από τα πάθη και να προοδεύσει στην αρετή και τελικά να ενωθεί με το Θεό.