Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ιανουάριος 24

Η δύναμη της κακίας βρίσκεται στην εν κρυπτώ ποίμανση και πλάνη του ανθρώπου στην ασέβια και την κακία, που διδάσκεται υπό των δαιμόνων εν κρυπτώ στην καρδιά του. Τα πάντα λοιπόν αυτοί κρυπτώς σπέρνουν στην καρδιά του κατά το ίδιον βούλημα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι να μη γνωρίζουν από που προήλθε ο λογισμός, ώστε να ομοιάζει με φυσική εικόνα που προήλθε εκ του νοός του.