Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ησ

Ησυχασμός

Με τον όρο ησυχασμό εννοούμε την πνευματική τάση του ορθόδοξου ανατολικού μοναχισμού προς την καθαρή θεωρία και μυστική ένωση με το Θεό, κατά την προσευχή και δια της χάριτος.
(Αθανασίου Δεληκωστόπουλου, «Ελληνικός Στοχασμός και Χριστιανική Διανόηση», Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1993, σελίδα 278)