Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Ζη

Ζητείες

Ζητείες ονομάστηκαν οι έρανοι που οργανώθηκαν κατά διαστήματα από τον 15ο αιώνα και εξής για την αντιμετώπιση των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά και των άλλων πατριαρχείων και ιδιαιτέρως του πατριαρχείου Ιεροσολύμων που είχε την ευθύνη των προσκυνημάτων στους Άγιους Τόπους.
Ζητείαι», Ζαχαρόπουλος Νίκος, Επίτομο Ιστορικό-Θεολογικό Λεξικό, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2003)