Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Δεκέμβριος 21

Το πάθος της πορνείας ευνοείται από στη γέννηση, τη διατήρηση και την ανάπτυξή του κυρίως από τρεις τύπους εμπαθούς συμπεριφοράς. Την υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία, την κατάκριση του πλησίον, την αφθονία της τροφής και του ύπνου