Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Γα

Γάμος

Γάμος ονομάζεται ένα από τα επτά Μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διαμέσου του οποίου η Εκκλησία ευλογεί και εξαγιάζει τη θεληματική συζυγική ένωση άνδρα και γυναίκας, οι οποίοι πλέον, με αμοιβαία αγάπη και αλληλοβοήθεια επιδιώκουν να επιτύχουν την "εν Χριστώ" πνευματική και ηθική τους ανάπτυξη, προς εκπλήρωση του σκοπού της Σωτηρίας.
Γάμος», Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 4, εκδ. Μαρτίνος Αθ., Αθήνα 1964, στ. 205)