Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Αυγούστου 5

Η αγάπη τίκτει την αγνείαν. Ο δε περισπασμός τίκτει τα πάθη και η σκληροκαρδία τίκτει την οργήν.