Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Απρίλιος 8

Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα, όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον.