Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Απρίλιος 17

Μηδέν σεαυτόν εις απόγνωσιν βάλης ότι αύτη έστιν η μεγάλη χαρά του δαίμονος