OrthodoxWiki:Αποποίηση ευθυνών

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η OrthodoxWiki είναι μια διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια ανοικτού κειμένου, δηλαδή μια εθελοντική ένωση των ατόμων και των ομάδων που αναπτύσσουν έναν κοινό πόρο της ανθρώπινης γνώσης. Η δομή της επιτρέπει σε καθένα που διαθέτει σύνδεση με το Διαδίκτυο και φυλλομετρητή να αλλάξει το περιεχόμενο που βρίσκεται εδώ. Επομένως, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ δεν έχουν αναθεωρηθεί απαραιτήτως από επαγγελματίες με την απαραίτητη πείρα να παρέχουν σε σας πλήρεις, εξακριβωμένες ή αξιόπιστες πληροφορίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βρείτε πολύτιμες και εξακριβωμένες πληροφορίες στη "OrthodoxWiki", εντούτοις παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι "η "OrthodoxWiki" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη, την εγκυρότητα των πληροφοριών που βρίσκονται εδώ." Αυτές μπορεί πρόσφατα να είχαν αλλάξει, βανδαλιστεί ή μεταβληθεί από κάποιο η άποψη του οποίου δεν αντιστοιχεί με την κατάσταση της γνώσης στην ιδιαίτερη περιοχή που σας ενδιαφέρει. Εργαζόμαστε πάνω σε τρόπους με τους οποίους να επιλέγονται και τονίζονται οι πιο αξιόπιστες εκδόσεις των άρθρων. Η πλησιέστερη εκδοχή σε ένα επίσημο σύστημα αναθεώρησης που υπάρχει αυτήν την περίοδο είναι το OrthodoxWiki:Αξιόλογα άρθρα, αλλά ακόμη και άρθρα που έχουν εξεταστεί με εκείνες τις διαδικασίες μπορεί αργότερα να έχουν υποστεί ακατάλληλη επεξεργασία λίγο προτού τα δείτε.

Ουδείς εκ των συντακτών, των συνεισφερόντων, των χορηγών, των διαχειριστών, χειριστών ή οποιοσδήποτε άλλοσδήποτε που συνδέεται με τη "OrthodoxWiki" με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να είναι αρμόδιος για την εμφάνιση οποιωνδήποτε ανακριβών ή δυσφημιστικών πληροφοριών ή για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή που συνδέονται από αυτές τις ιστοσελίδες."

Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι καταλαβαίνετε ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες παρέχονται ελεύθερα και ότι κανένα είδος συμφωνίας ή σύμβασης δεν δημιουργείται μεταξύ σας και των ιδιοκτητών ή των χρηστών αυτού του ιστοχώρου, τους ιδιοκτήτες των κεντρικών υπολογιστών στους οποίους φιλοξενείται, τους μεμονωμένους συνεισφέροντες στη "OrthodoxWiki", οποιοιδήποτε διαχειριστή προγράμματος, χειριστή ή οποιονδήποτε που με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτό το πρόγραμμα ή των αδελφών προγραμμάτων υποκείμενων στις αξιώσεις σας ενάντια σε τους άμεσα. Σας χορηγείται μια περιορισμένη άδεια να αντιγράψετε ο,τιδήποτε από αυτό τον ιστοχώρο. Αυτό δεν δημιουργεί ούτε υπονοεί οποιαδήποτε συμβατική ή μη ευθύνη εκ μέρους της "OrthodoxWiki" ή οποιωνδήποτε από τους πράκτορες, τα μέλη, τους διοργανωτές ή άλλους χρήστες.

Οποιαδήποτε από τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα συλλογικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα δικαιώματα προσωπικότητας ή τα παρόμοια δικαιώματα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται ή αναφέρονται στα άρθρα της εγκυκλοπαίδειας "OrthodoxWiki" είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η χρήση τους εδώ δεν υπονοεί ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την ίδια ή παρόμοια ενημερωτική χρήση όπως προβλέπεται από τους αρχικούς συντάκτες αυτών των άρθρων. Η "OrthodoxWiki" βρίσκεται υπό το πλαίσιο χορήγησης αδειών GFDL. Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, οι ιστοχώροι OrthodoxWiki και Wikimedia ούτε επικυρώνονται ούτε συνδέονται με οποιουσδήποτε από τους κατόχους οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και έτσι η "OrthodoxWiki" δεν μπορεί να χορηγήσει δικαιώματα χρήσης υλικών που προστατεύονται με άλλο τρόπο.

Η χρήση από μέρους σας οποιασδήποτε τέτοιας ή παρόμοιας άυλης ιδιοκτησίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται εδώ μπορεί να προκαλούν παραβίαση των νόμων της χώρας ή της επικράτειας από όπου βλέπετε αυτές τις πληροφορίες. Η "OrthodoxWiki" δεν ενθαρρύνει την παραβίαση οποιωνδήποτε νόμων, αλλά καθώς αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται για έναν κεντρικό υπολογιστή στην Πολιτεία της Φλόριντα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής , διατηρούνται υπό την προστασία που προσφέρεται από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και την Πρώτη Τροποποίηση και κάτω από τις αρχές της Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Οι νόμοι στη χώρα σας μπορούν να μην αναγνωρίσουν μια τόσο ευρεία προστασία της ελεύθερης ομιλίας όσο οι νόμοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή οι αρχές στο πλαίσιο του χάρτη των Η.Ε., και υπό αυτήν τη μορφή, η "OrthodoxWiki" δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε πιθανές παραβιάσεις τέτοιων νόμων εάν συνδέσετε με τη συγκεκριμένη περιοχή ή χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται εν τω παρόντι οπωσδήποτε. "Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές (παραδείγματος χάριν, ιατρική, νομική, οικονομική, ή διαχείριση κινδύνου) παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στη συγκεκριμένη την περιοχή". Διαβάστε τα άρθρα OrthodoxWiki:Αποποίηση κινδύνου, OrthodoxWiki:Ιατρική αποποίηση, OrthodoxWiki:Νομική αποποίηση για τις συγκεκριμένες αποκηρύξεις.

Η "OrthodoxWiki" δεν αναθεωρείται ομοιόμορφα. Ενώ οι αναγνώστες μπορούν να διορθώσουν τα λάθη ή να αφαιρέσουν τις λανθασμένες προτάσεις, δεν έχουν κανένα νομικό καθήκον να πράξουν έτσι και όλες οι πληροφορίες που διαβάζονται εδώ είναι χωρίς οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση για οποιαδήποτε σκοπό ή χρήση.

Καμία επακόλουθη ζημία δεν μπορεί να καταλογισθεί στην "OrthodoxWiki", δεδομένου ότι είναι ελεύθερα αναπτυσσόμενη εθελοντική ένωση ατόμων για να δημιουργήσουν διάφορους εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και ενημερωτικούς πόρους ανοιχτού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες δίνονται σε σας δωρεάν και δεν υπάρχει καμία συμφωνία ή συνενόηση μεταξύ σας και της "OrthodoxWiki" σχετικά με τη χρήση ή την τροποποίηση αυτών των πληροφοριών σας πέρα από την Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, ούτε είναι κάποιος στη "OrthodoxWiki" αρμόδιος εάν κάποιος αλλάξει, εκδώσει, τροποποιεί ή αφαιρεί οποιεσδήποτε πληροφορίες που μπορεί να τοποθετήσετε στη "OrthodoxWiki" ή σε οποιαδήποτε από τα σχετικά προγράμματά της.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που διαθέσατε να διαβάσετε αυτή τη σελίδα, και σας προσκαλούμε να απολαύστε την εμπειρία της "OrthodoxWiki".

Παραδείγματα άλλων εγκυκλοπαιδειών

Άλλες εγκυκλοπαίδειες, που σε αντίθεση με τη OrthodoxWiki ελέγχονται από επαγγελματίες, αποποιούνται επίσης των ευθυνών:

  • britannica.com (από την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την διαδικτυακή έκδοση της Encyclopædia Britannica online):
    "IN NO EVENT SHALL BRITANNICA, ITS DIRECTORS, OFFICERS, SHAREHOLDERS, PARENTS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, AGENTS AND LICENSORS, OR CONTENT PROVIDERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE, INABILITY TO USE, PERFORMANCE OR NONPERFORMANCE OF THE SERVICES, EVEN IF BRITANNICA WAS PREVIOUSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND REGARDLESS OF WHETHER SUCH DAMAGES ARISE IN CONTRACT, TORT, UNDER STATUTE, IN EQUITY, AT LAW, OR OTHERWISE."
  • MSN.com (από την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την Encarta Encyclopedia της Microsoft)
    "...AND THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY, AND EFFORT IS WITH YOU."
  • bartleby.com (από την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την Columbia Encyclopedia)
    "YOU EXPRESSLY AGREE THAT USE OF THE SERVICE IS AT YOUR SOLE RISK."