Καλύμματα Δισκαρίου και αγίου Ποτηρίου

Από OrthodoxWiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Είναι σταυρόσχημα καλύμματα διακοσμημένα με σταυρούς ή με μορφές αγγέλων, που στοχεύουν στην προστασία των Τιμίων Δώρων από τα έντομα και τη σκόνη. Το μεν κάλυμμα του Δισκαρίου συμβολίζει τα σπάργανα του νεογέννητου Χριστού, το δε κάλυμμα του Αγίου Ποτηρίου τα Οθώνια και το Σουδάριο του «νεκρού» Χριστού. Ο λειτουργός, καθώς τοποθετεί το πρώτο πάνω στο Δισκάριο, λέει το ψαλμικό (Ψαλμός 92,1): «Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν ενεδύσατο, ενεδύσατο ο Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο· και γαρ εστερέωσε την οικουμένην, ήτις ου σαλευθήσεται». Μέ το δεύτερο κάλυμμα, καθώς καλύπτει το Άγιο Ποτήριο, λέει το αγιογραφικό (Αββακούμ 3,3): «Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου, Χριστέ, και της αινέσεώς σου πλήρης η γη»


Το παρόν λήμμα ή τμήμα του χρήζει επέκτασης (δηλ., περισσότερες πληροφορίες). Μπορείτε να βοηθήσετε το OrthodoxWiki επεκτείνοντάς το.

Πηγές

  • «Στοιχεία Ορθόδοξης Λατρείας», Έκδοσις Ιεράς Μονής Παναγίας Παραμυθίας, Ρόδος.