Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

OrthodoxWiki:Embassy

Notes on OrthodoxWiki's context: Informations for non Greek speaking sysops or users of el. version. Pls feel free to add here or comment in talk_page, considering this place as an embassy.

Σο παρόν περιλαμβάνονται σελίδες που χρήζουν ολοκληρωμένης μετάφρασης από τους μελλοντικούς διαχειριστές και χρήστες του συστήματος

Policy pages - Σελίδες πολιτικής

Templates - Πρότυπα

To do - Σε εξέλιξη

Calendar - Ημερολόγιο

  • Calendar days and all templates: Full creation