Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

OrthodoxWiki:Μετακίνηση σελίδας

Οι σελίδες της OrthodoxWiki καθορίζονται μοναδικά από το όνομά τους. Επομένως, μπορείτε να μετονομάσετε μια σελίδα μετακινώντας την κάτω από ένα διαφορετικό τίτλο. Σελίδες μπορούν να μετακινήσουν μόνον οι χρήστες που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον πριν τέσσερις ημέρες. (εάν θέλετε να γίνετε χρήστης της OrthodoxWiki, δείτε εδώ).

Διαδικασία μετακίνησης

Η διαδικασία μετακίνησης μιας σελίδας είναι πολύ εύκολη. Συνδέεστε στη σελίδα που θέλετε να μετακινήσετε, πατάτε την ετικέτα "μετακίνηση" που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας, δίπλα στις ετικέτες "άρθρο", "συζήτηση", "επεξεργασία", και θα οδηγηθείτε στη σελίδα διαλόγου μετακίνησης. Εκεί, γράφετε στο πεδίο κειμένου "Στο νέο τίτλο:", το όνομα στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε τη σελίδα, και από κάτω συμπληρώνετε την αιτιολογία της μετακίνησης. Τέλος, πατάτε το κουμπί "Μετακίνηση της σελίδας" και η σελίδα έχει μετακινηθεί.

Όταν μετακινείτε μια σελίδα, στη θέση της παλιάς τοποθετείται μια ανακατεύθυνση προς την καινούργια, όμως επειδή οι σελίδες αυτές σβήνονται τακτικά από τους διαχειριστές, καλό είναι να πάτε στην παλιά σελίδα και χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Συνδέσεις προς εδώ" να διορθώσετε τις συνδέσεις προς την παλιά σελίδα, έτσι ώστε να δείχνουν προς την καινούργια.

Λόγοι μετακίνησης σελίδας

  1. το όνομα της σελίδας είναι για κάποιο λόγο παράτυπο ή μη συμβατό με τους κανόνες ονοματοδοσίας της OrthodoxWiki
  2. υπάρχει κάποιο ορθογραφικό ή άλλο λάθος.
  3. το όνομα της σελίδας δεν αντιστοιχεί σωστά στο περιεχόμενό της