Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Η Αγία Φωτεινή

Η Αγία Φωτεινή είναι η Σαμαρείτιδα που συνομίλησε ο Ιησούς στο φρέαρ του Ιακώβ (Ιω. 5-42). Το όνομά της, όπως και λοιπές ιστορικές μαρτυρίες αγνοούνται[1]. Σύμφωνα με την ευαγγελική περικοπή, ήταν γυναίκα προερχόμενη από την πόλη Συχάρ, όπου κάθε ημέρα πήγαινε στο πηγάδι το λεγόμενο του Ιακώβ, να φέρει νερό. Εκεί συνάντησε τον Ιησού, ο οποίος της φανέρωσε προσωπικά ζήτηματά της. Ο Κύριος μάλιστα στην Αγία αποκάλυψε πως Αυτός είναι το ύδωρ το ζων, το νερό το οποίο γίνεται πηγή ύδατος και προσφέρει ζωή αιώνιο. Η Εκκλησία τιμά την Αγία Φωτεινή την Κυριακή της Σαμαρείτιδος, την 5η Κυριακή της νηστείας του Πάσχα, καθώς και στις 26 Φεβρουαρίου.

Πέραν των προλεγόμενων, υπάρχουν αρχαίες παραδόσεις οι οποίες απηχούν στα μηναία της εκκλησίας. Σύμφωνα με αυτά η Αγία Φωτεινή μαρτύρησε επί Νέρωνος, μαζί με τις αδελφές της και τους υιούς της Ιωσή και Βίκτορα, στη Ρώμη. Στα μηναίο μάλιστα περιέχεται μακροσκελής ιστορία περί της δράσεως της Αγία Φωτεινής, η οποία όμως μάλλον δεν απηχεί σε πραγματική ιστορία[2]. Έτσι η Φωτεινή φαίνεται να κήρυξε μετά του υιού της Ιωσή το ευαγγέλιο στην Καρθαγένη της Αφρικής, όπως και ο Δούκας και αδελφός του Βίκτορας. Όλοι μαζί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Ρώμη, όπου υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια. Έτσι τελικά παρέδωσαν μαρτυρικώς τη ζωή τους.

Υποσημειώσεις

  1. ΘΗΕ, τ. 12, σελ. 19
  2. ΘΗΕ, τ. 12, σελ. 19

Πηγές

  • Τσολακίδης Χρήστος, "Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας", Χ.Δ. Τσολακίδης, Αθήνα 2001.
  • Λήμμα Αικατερίνη, ΘΗΕ, Μαρτίνος, Αθήνα, 1962-1968.