Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:Feasts

Μαρτύρων Τροφίμου, Σαβατίου και Δορυμέδοντος († 276).