Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:8 Νοέμβριος

Η σύναξις των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών αγίων ασωμάτων και ουρανίων Ταγμάτων.