Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:31 Αυγούστου

Ανάμνησις της εν τη «αγία σορώ» καταθέσεως της τίμιας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μαρτύρων Ανδρέου, Διαδόχου, Ηρακλείου, Μήνα, Φαύστου, Φιλέορτου. Των εν Νικομήδεια 366 αγίων Μαρτύρων.