Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:29 Φεβρουάριος

Οσίων και ομολογητών Κασσιανού του Ρωμαίου και Γεωργίου επισκόπου Δεφέλτου.