Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:29 Ιουνίου

Των αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστόλων Πέτρου (†64) και Παύλου (†67).