Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:28 Μάρτιος

Ηρωδίωνος, αποστόλου καί μάρτυρος, επισκόπου νέων Πατρών. Οσίου Ιλαρίωνος του νέου, ηγουμένου μονής της Πελεκητής (†754).