Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:27 Ιουνίου

Μαρτύρων Ανεκτού, και Πιερίου πρεσβυτέρου, του ερμηνευτού και Ισιδώρου του αδελφού αυτού. Οσίων Σαμψών του ξενοδόχου(†530) και Λουκά του ερημίτου. Αγίας Μυροφόρου Ιωάννας, της του Χουζά.