Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:26 Σεπτεμβρίου

Η μετάστασις του αγίου καί ενδόξου αποστόλου και ευαγγελιστού, Ιωάννου του θεολόγου. Αγίου και δικαίου Γεδεών.