Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:25 Απρίλιος

Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Μάρτυρος Νίκης και ετέρων Οκτώ Οσιομαρτύρων και Αναχωρητών. Μακεδονίου πατριάρχου Κων/πόλεως.