Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:22 Σεπτεμβρίου

Οσίου Κοσμά. Ιερομαρτύρων Φωκά επισκόπου Σινώπης (†117) και Ισαάκ επισκόπου Κύπρου. Μαρτύρων Ιωάννου, Μαρτίνου, Νικολάου.