Άνοιγμα κυρίως μενού

OrthodoxWiki β

Πρότυπο:22 Απρίλιος

Αποστόλου (Ο΄) Ναθαναήλ. Θεοχάρους και Αποστόλου οσίων των εν Άρτη. Νεάρχου. Οσίου Θεοδώρου του Συκεώτου, επισκόπου Αναστασιουπόλεως (†613).